mandag den 23. november 2015

Elitematematik i Flensborg


Otte af vores htx-elever fra Sønderborg med særlig Lidenskab for Videnskab brugte hele lørdag den 21.11  på at deltage i den tyske matematikolympiade i Flensborg. Syv af de otte elever kom på resultattavlen. Det blev til to tredjepladser og fem anderkendelser.

onsdag den 11. november 2015

Faglig udvikling I Praksis (FIP)

I disse uger deltager nogle af vores lærere samt ledelsesrepræsentanter i "Faglig udvikling I Praksis" (FIP) inde for henholdsvis engelsk, dansk og teknologi. Kurserne er hver på en dag, arrangeret af undervisningsministeriet og skal understøtte den faglige og didaktiske udvikling i de enkelte fag.
Kursusforløbene, som ledes af fagkonsulenterne, skal bidrage til at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde på skolerne, faggruppe-samarbejdet på de enkelte skoler og netværkssamarbejdet på tværs af skolerne. Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution.Erfaringer fra bl.a. SIP viser, at dette fremmes gennem et tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse tilpasset den enkelte institutions udviklingsbehov og udviklingsmuligheder.

Målgruppen for kurserne er derfor to repræsentanter for den enkelte faggruppe på skolen samt en ledelsesrepræsentant med kontakt til den pågældende faggruppe.
I dag er Svenja, Alicja og Peter på FIP i engelsk (i Odense). Den 11.18 er Allan, Pernille, Agnete og Peter på FIP i dansk (i Odense). Den 8.12 er Rasmus, David, Gils og Jan på FIP i teknologi (i Holstebro).  

fredag den 6. november 2015

Mindst 513 fyringer i 2015 på erhvervsskolerneDanske Erhvervsskoler har gennemført en rundspørge blandt sine medlemmer for at få et overblik over, hvor mange afskedigelser, der er gennemført i 2015. 26 skoler har svaret og de har tilsammen været nødt til at afskedige 513 medarbejdere i år. I enkelte tilfælde er der tale om frivillige fratrædelser, men det er et fåtal. Formålet er at vise, at skolerne allerede har skåret kraftigt fornylig på medarbejderne og derfor har det betydning, når man nu fra politisk hold vil forlange, at skolerne skal spare to pct. pr. år de næste fire år – i alt 800 mio.kr., hvor man også kommer til at fyre medarbejdere, da det jo er skolens væsentligste omkostning.

Vi har givet resultatet af rundspørgen til Berlingske og i dagens avis er Lars Kunov bl.a. citeret:

”Hvis skolerne var i en situation, hvor de kunne spare på rengøring eller på smartere indkøb, så havde de gjort det i stedet for at afskedige undervisere. Vi kan godt finde ud af at rationalisere, men vi har allerede skåret helt ind til benet. Det, vi skærer væk nu, er hjerteblod for os.”

Danske Erhvervsskoler fortsætter arbejdet for at forsøge at nedbringe de varslede besparelser.

tirsdag den 3. november 2015

Elever til foredrag med tidligere eliteroer Arne Nielsson

#I morgen eftermiddag skal elever fra teknologiklassen i Sønderborg til foredrag med Arne Nielsson samt prisoverrækkelsen af "Årets Erhvervsinitiativ 2015 i Sønderborg kommune".


Arne Nielsens foredrag har titlen ”Viljen til Sejr”. Arne er kendt for sine store bedrifter: 10-dobbelt verdensmester- og olympisk sølvvinder i kanoroning, forfatter og flere gange er han blevet kåret som ”Årets Inspirator”. Arne har siden 1996 arbejdet som professionel coach og foredragsholder for primært erhvervs- og idrætsfolk.


fredag den 23. oktober 2015

Behov for at styrke elevers matematikforståelse

En rapport om matematik i de gymnasiale uddannelser anbefaler en ændring af fagets skriftlige prøver til eksamen.

Mange unge har vanskeligheder med faget matematik. Derudover er der stor forskel på elevernes forudsætninger, hvilket udfordrer lærerne. De skriftlige prøver til eksamen er også udfordret af stærke matematiske værktøjsprogrammer, og de faglige kompetencer blandt nyansatte matematiklærere viser faldende tendenser. Derfor er der brug for tiltag, der imødegår disse udfordringer, konkluderer en rapport, som Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet har lavet for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Selvom indholdet i de gymnasiale matematikfag generelt vurderes positivet, ses udfordringerne blandt andet på resultatet af de skriftlige prøver i matematik, hvor dumpeprocenten i matematik på B-niveau i perioden 2007-2014 har ligget mellem 15 procent og 30 procent. De nuværende opgaver til skriftlig eksamen i matematik kan ifølge rapporten i vid udstrækning løses med standardiserede teknikker, hvilket fører til et for instrumentelt og rutineorienteret fokus i matematikundervisningen. Problemet forstærkes af den omfattende digitalisering af undervisningen vha. matematikværktøjsprogrammer. Resultatet er mangler i elevernes evner til at overskue og løse matematikholdige problemer.
Rapporten peger på en række forslag til løsninger, for eksempel en dybtgående revision af de skriftlige prøver til eksamen samt et større samarbejde mellem grundskole og gymnasiale uddannelser. 
Rapporten vil indgå i regeringens arbejde med et kommende forslag til ændringer i de gymnasiale uddannelser.
Rapporten kan hentes via linket:
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF15/Okt/151022%20Matematikudredningen2015.pdf

torsdag den 22. oktober 2015

Folkeskoleinfo

Her til aften var der information om alle ungdomsuddannelserne for folkeskoleelever og deres forældre. Det foregik på BC Syd i Sønderborg. Der var sammenlagt ca. 175 (fordelt over tre omgange) som kom for at høre om htx/IB. Det var dejligt med så stor interesse. Da vi havde fået tildelt et lokale med siddepladser til 28 var der trængsel. I næste uge afholdes et tilsvarende arrangement på EUC Syd for resten af kommunens 8. klasseselever.

onsdag den 21. oktober 2015

Milliondonation gør studieprojekt til energisatsning i Sønderborg

I dag var der officiel indvielse på Green Water Living Lab i Hardeshøj. Et spændende eksempel på, hvordan et studieprojekt kan udvikle sig til et egentligt forskningsprojekt i ret stor skala.
Del på FacebookAnbefal denne sideUdskriv denne sideMindre skrifttypeStørre tekst
En donation på 1,22 millioner kroner løfter et studieprojekt fra ingeniøruddannelserne til grønt energiudviklingsarbejde. Pengene skal bruges i et airconditionanlæg, der udnytter havvand til at regulere temperaturen.

Et airconditionanlæg, der udnytter havvand til enten at opvarme eller afkøle bygninger, har længe været i drift i kælderen under SDU i Sønderborg som et led af et studieprojekt. Nu sikrer en stor donation, at projektet kan udvikle sig til et grønt energiudviklingsarbejde, som kan være med til at drive Sønderborg kommunes planer om at være fuldstændig energineutral i 2029.
Bitten og Mads Clausen Fonden har doneret 1,22 millioner kroner til projektet, der nu kaldes Green Water.
Pengene skal bruges til at udvikle et anlæg, der tager afsæt i prototypen på SDU, og teste det i et såkaldt proof of concept-projekt. Det betyder, at teknologien videreudvikles og efterfølgende vil kunne installeres i nye byggerier. Donationen fra Bitten og Mads Clausen Fonden er givet til Mads Clausen Instituttet (MCI), der huser projektet.
"Projektet Green Water afspejler perfekt MCIs vision om et tæt og frugtbart samarbejde mellem mekatronik, innovation og business og vores mission om at hjælpe iværksætterne blandt vores studerende. Projektet har stort potentiale inden for uddannelsesaktiviteter, industrisamarbejde og grøn teknologisk udvikling," siger institutleder for Mads Clausen Instituttet, Horst-Günter Rubahn.

Fakta

Green Water-anlægget bruger havvand fra en vis dybde og udvinder den energi, der lagret i vandet til henholdsvis at opvarme eller nedkøle bygninger. Anlægget kan erstatte konventionelle aircondition-anlæg, der både er dyre i drift og forurenende. Det bruger et minimum af strøm på nedkøling, da havvandet allerede er koldt, og det giver samtidig mulighed for opvarmning ved hjælp af et integreret varmepumpesystem.
På MCI løfter man derfor projektet til et samarbejde på tværs af forskningsgrupperne Mekatronik og Innovation and Business. Flere studieprojekter vil blive søsat, der blandt andet skal undersøge matematiske modeller af bygninger og energiforbrug- og behov.
Forsknings- og udviklingsarbejdet bliver ledet af professor Alexander Brem, og Michael Sørensen og Henrik Andersen er blevet ansat som videnskabelige assistenter på projektet, samtidig med at de læser til civilingeniør på henholdsvis Innovation and Business og Mekatronik-uddannelserne. For de to ingeniørstuderende har det været en sej proces at komme så vidt med projektet.
"Vi har været meget tæt på at opgive projektet op til flere gange. Der har været mange barrierer, vi har skullet overvinde, så vi er rigtig stolte over at være nået hertil, og vi er meget benovede over den opbakning, vi har fået. Vi havde ikke klaret det uden støtte fra SDU og mange andre," siger de to ingeniørstuderende.
Det nye anlæg, der skal teste teknologien, bliver etableret i Hardeshøj Foreningshus, der ligger i færgelejet ved Hardeshøj, hvor færgen fra Als til Jylland sejler fra. Anlægget kommer til at køle og opvarme foreningshuset, der huser både motorcykelklub, dykkerklub og fest- og mødelokaler. Første spadestik til anlægget bliver taget i løbet af marts og forventes fuldt opført i sommeren 2015.
Sønderborg Kommune stiller 350.000 kroner og bygninger til rådighed for projektet. Derudover bidrager Project Zero, Idea Entrepreneurship Centre, CLEAN, EU-projektet Transformer samt Udviklingsråd Sønderjylland til projektet med adgang til netværk og knowhow.
 
For yderligere information om Green Water Research Project, kontakt:
Michael Sørensen på e-mail mats@mci.sdu.dk /telefon  6160 2400
Henrik Andersen på e-mail han@mci.sdu.dk /telefon 5194 9396
projektansvarlig på SDU, professor Alexander Brem brem@mci.sdu.dk /telefon 6550 9246.